Veganlegg

Aas-Jakobsen Trondheim har prosjektert veganlegg i en rekke år og har i dag en betydelig referanse og kompetanse innenfor veganlegg med varierende kompleksitet. Vi har erfaring med en rekke kontraktstyper på veganlegg med tradisjonelle byggeplaner med enhetspriskontrakter, OPS-kontrakter, vegutviklingskontrakter og totalentrepriser.

Aas-Jakobsen Trondheim prosjekterer komplette veganlegg. Vi utfører skisseprosjekter, tekniske forprosjekt, byggeplaner og oppfølging under bygging. Aas-Jakobsen Trondheim koordinerer alle fag og gjennomfører prosjektene gjennom nettverkssamarbeid og samarbeidspartnere, vi står for komplette leveranser med god tverrfaglig styring.

Vi prosjekterer alle deler av veganleggene, vi har lang erfaring fra veganlegg både i by og på land. Løsninger med bergtunneler, åpne byggegroper og komplekse kryssløsninger i områder med mange begrensninger har vi lang erfaring med. Våre prosjekter kjennetegnes ved gode planer for gjennomføring og anleggsteknikk. Vi jobber aktivt for å finne løsninger som gjør at prosjektene kan gjennomføres med akseptable konsekvenser for trafikanter, omgivelser og ytre miljø. Gode helhetlige og tverrfaglig godt koordinerte prosjekter er vårt mål og vår styrke.

MARKEDSOMRÅDE

BRU
VEG & JERNBANE

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725