Jernbaneanlegg

Aas-Jakobsen Trondheim har prosjektert en rekke jernbanebruer og betongtunneler/underganger for jernbanetrafikk. Vi har i dag en betydelig referanse og kompetanse innenfor jernbaneanlegg, inklusive prosjektering/prosjektledelse av kryssingsspor og godsterminaler/stasjoner.

Aas-Jakobsen Trondheim var også med på å utvikle konseptene med overgangsbruer i tre på 1990-tallet. Dette er bruløsninger som er effektive både mht. funksjon og i forbindelse med montasje. Vi har også betydelig kompetanse med kryssing av jernbanespor etter å ha utført en rekke prosjekter med planovergangsanering. Her har vi hatt ansvaret for tverrfaglig koordinering, bruer og underganger.

Vi utfører skisseprosjekter, hovedplaner, detalj- og reguleringsplaner, byggeplaner og oppfølging under bygging. Aas-Jakobsen Trondheim koordinerer alle fag og gjennomfører prosjektene gjennom nettverkssamarbeid og samarbeidspartnere, vi står for komplett leveranse med god tverrfaglig styring av vårt bidrag.

Våre prosjekter kjennetegnes ved gode planer for gjennomføring og anleggsteknikk. Vi jobber aktivt for å finne løsninger som gjør at prosjektene kan gjennomføres med akseptable konsekvenser for trafikanter, omgivelser og ytre miljø. Gode helhetlige og tverrfaglig godt koordinerte prosjekter er vårt mål og vår styrke.

MARKEDSOMRÅDE

JERNBANE

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725