Nybygg

Aas-Jakobsen Trondheim har lang tradisjon med å prosjektere nybygg for både offentlige og private oppdragsgivere og vi kan bistå i alle faser av et prosjekt fra konseptutvikling, tilbudsfasen og frem til utførelse, samt overtakelse og drift.  Vi prosjekterer små og store konstruksjoner med bæresystemer i stål, tre og betong. Gjennom årene har vi bygd opp ekspertise innen analyser, dynamiske vurderinger og beregninger av spesielle konstruksjoner der forskjellige typer analyse-programmer benyttes.

Entrepriseformene i byggeindustrien har en tendens til å endres i perioder, der bransjen nå er inne i en fase der total- og samspillentrepriser er foretrukne kontrakter hos oppdragsgivere. Aas-Jakobsen Trondheim har erfaring med alle former for entrepriser.

Firmaet har historisk bistått de fleste store regionale byggherrene med alle typer byggverk. Våre dedikerte medarbeidere jobber daglig med tverrfaglige problemstillinger, og vi har utviklet gode rutiner for samarbeid i større team og med andre fagdisipliner og bruk av 3D/BIM i alle våre prosjekter.

Aas-Jakobsen Trondheim ønsker å levere gode bygg der byggbarhet, miljøhensyn, god økonomi og kvalitet er sikret for våre oppdragsgivere.

MARKEDSOMRÅDE

BYGG

KONTAKTPERSON

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552