Mulighetsstudier, konseptutvikling og forprosjekt

Aas-Jakobsen er kjent for å ha høy kompetanse på tidligfaser av bruprosjekter og jobber for å være det mest innovative og grensesprengende bru-miljøet i Norge og er således mye brukt av Statens Vegvesen på mulighetsstudier og forprosjekter for å finne de optimale bruløsningene for større krysninger av fjorder, elver og sund. Dette drar vi veksler på i Aas-Jakobsen Trondheim.

Aas-Jakobsen Trondheim er blant annet involvert i mulighetsstudier for fjordkryssinger på «Ferjefri E39»

MARKEDSOMRÅDE

BRU

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725