Flyplass

Aas-Jakobsen Trondheim har i mer enn 20 år arbeidet med prosjektering av flyplasser. Spesielt ved Trondheim lufthavn Værnes har vi hatt en rekke prosjekter. Gjennom disse prosjektene, av ulik størrelse og kompleksitet, har vi lært oss hvordan en flyplass fungerer og hvilke forhold som er viktig å ivareta i prosjekteringen. Ikke minst er kunnskapen om å prosjektere anleggsrelaterte arbeider på en flyplass i drift en viktig erfaring vi har tilegnet oss.

Vi har bidratt med å utvikle Trondheim lufthavn Værnes til en flyplass tilpasset byggherrens krav.

Aas-Jakobsen Trondheim har bistått med prosjekteringsledelse, utviklingskompetanse, tverrfaglig koordinering samt prosjektering av konstruksjoner.

TJENESTER

KONTAKTPERSON