Bru

Siden opprettelsen i 1990 har Aas-Jakobsen Trondheim prosjektert flere hundre større og mindre bruanlegg av de fleste brutyper.

Moderselskapet vårt, Aas-Jakobsen, har vært Norges fremste konstruktør av bruer i etterkrigstiden og Aas-Jakobsen Trondheim springer ut av dette miljøet.