Klassifisering og forsterkning av bruer

Nye bruer prosjekteres etter gjeldende regelverk og standarder. Tilsvarende kontrolleres/prosjekteres eksisterende bruer i henhold til regler for bruklassifisering.

Behovet for større og tyngre kjøretøy medfører at vi må etterregne og klassifisere bruene for høyere laster enn eksisterende bruer opprinnelig var prosjektert for.

Bruklassifisering er viktig for å kunne tillate økt bæreevne og spesiell tungtransport langs en kjørerute. Aas-Jakobsen Trondheim har lang erfaring med klassifisering av alle typer bruer, store som små.

Flere bruer har sine begrensninger og i disse tilfeller kan det være behov for forsterkning av eksisterende bru gjennom vedlikeholdsprosjektering eller bygging av ny bru. Aas- Jakobsen Trondheim har bred erfaring ved begge tilfeller.

MARKEDSOMRÅDE

BRU

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725