Ung i AAJT

Arbeider for kompetanseheving og trivsel blant de yngre i Aas-Jakobsen Trondheim

Som Ung i Aas-Jakobsen Trondheim er vi opptatt at du både skal ha en god faglig utvikling og arbeide i et godt sosialt arbeidsmiljø. Dette skjer gjennom læring i prosjekt med flinke og erfarne medarbeidere samt initiativ fra den enkelte medarbeider. Vi legger stor vekt på at du som nyansatt skal få nødvendig opplæring i selskapets rutiner, systemer og programvare. Vi arbeider spesielt med tanke på at du som nyansatt, og etter hvert mer erfaren, skal få den oppfølgingen du behøver for å utvikle deg og trives hos oss.

Det er viktig for oss å være en relevant støttefunksjon for de unge og et positivt bidrag for firmaet. Vi er derfor fleksible med hvilke problemstillinger vi arbeider med. Gjennom dialog med de yngre og godt samarbeid med ledelsen identifiserer vi aktuelle problemstillinger og forbedringsområder, og forslår nye løsninger og tiltak.

Å tilrettelegge for økt utveksling av kunnskap og informasjon er en av de viktigste arbeidsområdene til Ung i Aas-Jakobsen Trondheim. Det er mye kunnskap bygget på langvarig erfaringsbygging hos den enkelte i firmaet. Økt erfaringsutveksling mellom de ansatte gir mulighet for unik kompetanseutvikling og erfaringsbredde hos de yngre. Vi legger derfor vekt på å fordele kunnskapen som kan være vanskelig å tilegne seg som nyansatt.

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757