Litt om stillingen

Aas-Jakobsen Trondheim er et rådgivende ingeniørselskap innen bygg og samferdsel. Vi arbeider både for private og offentlige byggherrer og opplever stor aktivitet og etterspørsel etter våre tjenester. Som et ledd i vår strategi om å utvide vårt tverrfaglige miljø ønsker vi å styrke vår kompetanse innenfor fagområdet BIM og digitalisering.

Vi arbeider for tiden blant annet med flere store samferdselsprosjekter med ambisiøse målsetninger innen BIM og digitalisering. En digitalisert og modellbasert prosjektgjennomføring stiller nye krav til våre leveranser. Vi har derfor tatt i bruk flere nye prosjekteringsverktøy som supplement til/erstatning for de verktøyene man tradisjonelt har brukt i bransjen.

Vi utvikler også egne tilpasninger og verktøy for å dekke våre og prosjektenes behov. Dette gjelder alt fra å ta i bruk nye og utvikle egne verktøy for prosjektering innenfor flere/nye fagområder, til hvordan modellene på best mulig måte skal visualiseres for samordning og videre til hvordan modellbasert arbeidsgrunnlag skal tas i bruk ute på anleggene i våre prosjekter. En viktig del av dette er å legge til rette for den nødvendige dataflyten og tilhørende prosesser knyttet til samordning, koordinering og kvalitetssikring.

Under følger noen eksempler som illustrerer noen aktuelle arbeidsoppgaver, men både oppgaver og ansvarsområder vil kunne tilpasses den enkeltes kompetanse og interesser. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Parametrisk prosjektering/modellering

Vi har utviklet løsninger for parametrisk prosjektering av blant konstruksjoner og tunneler basert på Rhino/Grasshopper og noe egen programmering i Python og .NET. Vi jobber også aktivt for å samkjøre og koordinere vårt utviklingsarbeid med den andre selskapene i Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket som sammen dekker de fleste relevante fagområdene innenfor samferdselsprosjekter.

Videoen under viser en demonstrasjon av vår løsning for parametrisk tunnelprosjektering som en av våre medarbeidere presenterte på stikningskonferansen 2021.

BIM-teknikk og -koordinering

Et annet sentralt område er oppsett, drifting og vedlikehold og videreutvikling av våre løsninger for modellbasert samhandling, samt å legge til rette for den nødvendige dataflyten med tilhørende prosesser knyttet til samordning, koordinering og kvalitetssikring.

Utarbeidelse av illustrasjoner og animasjoner fra våre prosjekter kan også være aktuelle oppgaver.

Videoen under er et eksempel på en animasjon som er laget i prosjektet E6 Kolomoen – Arnkvern som er et av de nominerte anleggene til «Årets anlegg 2020». Dette kan du lese mer om her.

Litt om deg

 • Du har relevant erfaring og/eller utdannelse
 • Du har kjennskap til relevant programvare innen BIM og bruken av disse
 • Du er opptatt av å utvikle deg, lære nye ting og å dele kunnskap med andre
 • Du vil være med å bidra til at vi som fagmiljø er langt framme i bruken av ny teknologi og nye metoder, til det beste for våre kunder, for oss som selskap og for samfunnet
 • Arbeider strukturert, nøyaktig og selvstendig
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Utfordrer arbeidsmetodikk og løsninger, og liker å arbeide på tvers av fagfelt
 • Har sterk problemløsningsevne
 • Det er positivt om du har interesse for eller kompetanse innen programmering i for eksempel Python eller .NET, men dette er ingen betingelse

Aktuelle arbeidsoppgaver

Bli en del av et sterkt BIM-team som:

 • Setter opp og vedlikeholder tverrfaglige samordningsmodeller
 • Kvalitetssikrer, kontrollerer og koordinerer modeller i tett kontakt med prosjekterende og entreprenører
 • Utvikler og driver tverrfaglige prosesser for å skape god arbeids- og dataflyt
 • Bidrar med opplæring og veiledning innenfor relevante verktøy og metoder
 • Videreutvikler og utarbeider metoder innenfor automatisering av dataflyt i prosjekter
 • Videreutvikler modelleringsverktøy med fokus på parametrisk modellering og design

Vi tilbyr

 • Arbeid med store og spennende prosjekter med ambisiøse målsetninger innenfor modellbasert og digitalisert prosjektgjennomføring.
 • Gode utviklingsmuligheter, både faglig og personlig
 • Et sosialt arbeidsmiljø og et fagmiljø med korte beslutningslinjer
 • Spennende tverrfaglig samarbeid
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med teknisk avanserte problemstillinger
 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser som pensjon, forsikringsordninger m.m.
 • Mulighet for eierskap i et medarbeidereiet selskap
 • Nye og moderne kontorlokaler med sentral beliggenhet på Sluppen

Søknad

Kan dette være noe for deg? Ta gjerne kontakt med Karl-Henrik Olsen (tlf. 918 36 611 eller kho@aajt.no) eller Odd Eiken (tlf. 412 19 286 eller oei@aajt.no) for en uformell prat.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes soknad@aajt.no, innen søndag 15. august 2021.