BIM

Aas-Jakobsen Trondheim har opparbeidet lang erfaring med bruk av BIM-programvare både for prosjektering av våre konstruksjoner, og for samhandling og koordinering av alle fag i et prosjekt. Utgangspunktet vårt er at all vår prosjektering skjer med bruk av BIM-verktøy, og vi ser helst at prosjektet organiseres som et BIM-prosjekt der alle disipliner jobber i BIM og at koordinering og informasjonsutveksling skjer via BIM.

Vår prosjektering i BIM resulterer i gode, nøyaktige og velstrukturerte modeller med et riktig nivå på informasjonsmengden, og vi foretrekker at armering også gjøres i BIM.

Bruk av BIM som informasjonsbærer i et prosjekt fører til at alle med behov har tilgang på den samme informasjonen, og at den ligger lagret ett sted. BIM’en reduserer behovet for å lage tegninger betraktelig, og vi ønsker, under de rette forutsetninger, å legge til rette for tegningsløse prosjekt når en byggherre og entreprenør er moden for dette. Aas-Jakobsen Trondheim mener digitalisering i byggebransjen har stort potensiale, både i en byggefase og ikke minst i en lang driftsfase til en bygning – hvor byggets digitale tvilling er det ultimate målet.

Vårt foretrukne prosjekteringsverktøy for byggeteknikk er Tekla Structures. Styrken til programmet ligger i store muligheter for å effektivisere både modell- og tegningsproduksjon, der man søker å automatisere og minimere manuelt arbeid med bedret kvalitet som resultat. Vi har opparbeidet egne kvalitetssikringsrutiner for BIM, både for disiplinkontroll og for den viktige tverrfaglige kontrollen som er avgjørende i et hvert prosjekt av litt størrelse.

Aas-Jakobsen Trondheim er sterk i troen på at hele byggebransjen nå virkelig er i ferd med å digitaliseres, og vi er interessert i å være i teten på denne utviklingen.

MARKEDSOMRÅDE

BYGG
FLYPLASS

KONTAKTPERSONER

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552