BIM og 3D

Aas-Jakobsen Trondheim har lang erfaring med prosjektering i BIM og 3D og vi drar nytte av at Aas-Jakobsen har vært ledende i utviklingen av metoder og verktøy for effektiv modellering og dataflyt og deres bidrag til utvikling av 3D/BIM-håndbøkene til Statens vegvesen og Bane NOR.

Vi fokuserer på den praktiske nytteverdien av modellene, både i vår prosjektering, og i kommunikasjon med våre oppdragsgivere og mot byggeplass.

I komplekse prosjekter ser vi det som helt nødvendig å arbeide strukturert med BIM og 3D. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle gode rutiner for optimalt tverrfaglig samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Teknologien og bransjen er i konstant utvikling, og vi søker hele tiden å utfordre dagens metoder og verktøy for å ligge i front. Vi har allerede bred erfaring innenfor modellbaserte leveranser hvor all informasjon knyttet til form, armering, utstyr og utførelse integreres i én modell.

MARKEDSOMRÅDE

BRU
FLYPLASS
VEG & JERNBANE

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725