Anleggsteknikk og anleggsgjennomføring

Gjennom en rekke samferdselsanlegg har Aas-Jakobsen Trondheim opparbeidet en betydelig kompetanse på anleggsteknikk og anleggsgjennomføring. Suksessen i gjennomføringen av komplekse prosjekter, spesielt i byområder, er gode gjennomføringsplaner på overordnet nivå slik at man sikrer at forutsetningene for å utføre arbeidet er godt ivaretatt.

Vårt bidrag kan være:

  • Faseplaner som sikrer at nødvendig arealer er tilgjengelig
  • Fremdriftsplaner for anleggsgjennomføring
  • Planer som ivaretar trafikkavvikling
  • Koordinering av alle fag
  • Vurdering av gjennomførbarhet
  • Kostnader
  • Optimalisering
  • Visualisering og formidling
  • Ytre miljø

MARKEDSOMRÅDE

BRU
FLYPLASS
VEG & JERNBANE

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725