RÅDGIVENDE INGENIØRER
BYGGE- OG ANLEGGSTEKNIKK
GODE LØSNINGER
VARIGE SPOR
SER MULIGHETER
FLYTTER GRENSER
KOMPLEKSE PROSJEKTER TVERRFAGLIG FOKUS

Nyheter

E6 Helgeland nord ferdigstilt!

Større fokus på bærekraft og miljø

Befaring med årets sommerstudenter

Nydalsbrua ut på anbud!

Aktuelle prosjekt

Nydalsbrua

E6 Kvithammar – Åsen

E6 Kolomoen–Arnkvern

Nye Nidarøhallen, Trondheim