Sommerjobb
Til sommerjobb rekrutterer Aas-Jakobsen Trondheim i første rekke studenter som nærmer seg slutten av studiet på universitet eller høyskole. Vi ønsker å benytte sommerjobb til å bli bedre kjent med studenter og gi den enkelte student mulighet til å bli kjent med oss.

Vi ønsker gjerne at du har:
• Fullført 3. eller 4. klasse innen konstruksjonsteknikk
• Gode teoretiske kunnskaper
• Fagretning med statikk, elementmetode, materialfag ol.

Vi tilbyr deg:
• Arbeid i store spennende prosjekter med erfarne og dyktige ingeniører
• Oppgaver som tegning, 3D-modellering og beregninger på mange forskjellige konstruksjonstyper
• Kurs i AutoCAD og Tekla
• Arbeid med inspeksjon av bruer


Vi har kontorer i Sluppenvegen 17B.

Dersom du har noen spørsmål eller ønsker å snakke med oss, ta gjerne kontakt med daglig leder Ola Garli, tlf 90 53 17 57, for en uformell samtale eller pr. e-post (soknad@aajt.no).