Bayelvbrua
Aas-Jakobsen Trondheim prosjekterer for Skanska og Statens kartverk ny anleggsvegbru over Bayelva mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard. Brua skal benyttes til transport av utstyr til en ny radarstasjon i Ny-Ålesund og utføres som en prefabrikkert stålkonstruksjon i ett spenn utført med to parallelle stålbjelker med gitterristdekke og har en lengde på ca. 36 m. Også landkarene er prefabrikkerte stålkonstruksjoner.