Bøkfjordbrua
Aas-Jakobsen Trondheim prosjekterer i samarbeid med Statens vegvesen Region nord og Region midt ny bru over Bøkfjorden nord for Kirkenes i Finnmark. Bøkfjordbrua blir prosjektert som nettverksbuebru i midtspennet med spennvidde 120 m. Viadukter i begge ender prosjekteres som spennarmert plate/bjelkebru med spennvidder ca. 30 m. Total brulengde er ca. 285 m. Brua fundamenteres på fjell/på peler til fjell.