Bromstadvegens forlengelse (Miljøpakken)
Aas-Jakobsen Trondheim er hovedkonsulent for Statens vegvesen Region Midt i forbindelse med forlengelsen av Bromstadvegen fra rundkjøringen ved Sirkus Shopping til rundkjøringen ved Lade Arena på Lade. Den nye tverrforbindelsen får fire kjørefelt med gang- og sykkelvei på begge sider, og ny bro over jernbanen.

Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport som er Norges mest offensive og ambisiøse transportpakke. Miljøpakken er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Trondheim kommune og Sør Trøndelag fylkeskommune.

 
 

Miljøpakken for transport er Norges mest offensive og ambisiøse transportpakke. Det skal investeres mer enn sju milliarder kroner for å forbedre transportsystemet
i Trondheim og langs innfartsårene mot byen.

Les mer her.