Stor prosjekteringskontrakt til ingeniør- og arkitektmiljø i Trondheim
Statens vegvesen Region midt har tildelt Aas-Jakobsen Trondheim AS kontrakten med å prosjektere ny 4-felts motorveg fra Klett til Sentervegen. Dette er en del av Miljøpakken i Trondheim. Kontrakten innebærer prosjektering av ca. 5,5 km 4-felts motorveg fra Klett til Sentervegen.

Oppdraget omfatter byggeplaner inkl. konkurransegrunnlag for motorveganlegg, andre veganlegg iht. plangrunnlaget, vegbruer, overgangsbruer, underganger, omlegging av jernbane inkl. ny jernbanebru, nye gang- og sykkelvegsystemer, belysning langs veganlegget, viltovergang, arrondering av landbruks- og skogbruksområder langs veganlegget, grøntområder i forbindelse med veganlegget og støyskjerming.

En video generert fra samordningsmodellen som benyttes i prosjekteringen kan sees her.

Aas-Jakobsen Trondheim AS er svært godt fornøyd med å ha vunnet konkurransen om denne viktige prosjekteringskontrakten i Miljøpakken i Trondheim. Størstedelen av arbeidene vil utføres av Aas-Jakobsen Trondheim AS i sammen med underkonsulentene ViaNova Trondheim AS, ViaNova Plan og Trafikk, NGI, Selberg Arkitekter AS, ElectroNova, ECT, Geovita og Brekke & Strand.

 
 

Miljøpakken for transport er Norges mest offensive og ambisiøse transportpakke. Det skal investeres mer enn sju milliarder kroner for å forbedre transportsystemet i Trondheim og langs innfartsårene mot byen.

Les mer her.