Dorthealyst (Miljøpakken)
Aas-Jakobsen Trondheim var hovedkonsulent for Statens vegvesen Region Midt i forbindelse med ny Oslovei under Dovrebanen ved Dorthealyst i Trondheim. Vi samarbeiedet tett med Vianova som er en del av vårt nettverk. Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport som er Norges mest offensive og ambisiøse transportpakke. Miljøpakken er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Trondheim kommune og Sør Trøndelag fylkeskommune.

   Miljøpakken for transport er Norges mest offensive og ambisiøse transportpakke. Det skal investeres mer enn sju milliarder kroner for å forbedre transportsystemet i Trondheim og langs innfartsårene mot byen.